هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده های فناورانه اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و تمامی افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و در نهایت آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.

شرایط پذیرش:

• داشتن ایده محوری مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.
• امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد.
• داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده
• حضور تمام وقت حداقل ۲ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است. "توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید."
• ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضاء و همکاران.
• اقامتگاه قانونى شرکت و محل سکونت حداقل ۲ نفر از کارشناسان تمام وقت گروه کارى در محدوده استان باشد.
• مسأله خدمت سربازى نباید مانعى براى اداره کسب و کار و فعالیت اعضاى اصلى گروه کارى باشد.
• دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در اولویت پذیرش هستند.