مدیران مرکز رشد

parvin-2

خانم دکتر پروین علیزاده اسلامی

دکتری شیمی کاربردی

زمان فعالیت از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اکنون

photo_2016-07-03_15-16-53

آقای دکتر امیر حسین دائی سرخابی

دکتری مکانیکطراحی کاربردی

زمان فعالیت از خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

scan0001

خانم دکتر منیره دیزجی

دکتری اقتصاد

زمان فعالیت از اسفند ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۳