حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی، اختصاصی و ویژه مرکز رشد به شرح زیر است:

  • فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و …؛
  • تجهیزات اولیه اداری شامل رایانه، اینترنت و …؛
  • استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و …؛
  • امکان حضور در نمایشگاههای تخصصی و جشنواره های مورد نیاز؛
  • پرداخت تسهیلات ساخت نمونه اولیه از محل بودجه پژوهشی؛
  • در اولویت قرار دادن برای استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و استفاده از تمامی مزایا و تسهیلات بر اساس مقررات مربوط؛
  • در صورت موفق بودن واحد فناور و تائید شورای مرکز رشد، برای سرمایه گذاری دانشگاه در قالب مشارکت یا سهامداری، به شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان واحد معرفی می شود تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
  • امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر بانکها، صندوقهای طرف قرارداد با دانشگاه.
  • با توجه به خروج موفق یا ناموفق واحد های فناور، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایتهای انجام گرفته ( صفر تا صد درصد) را از واحد فناور دریافت کند. میزان درصد بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.