حمایت در این دوره شامل استفاده از خدمات عمومی، اختصاصی و ویژه مرکز رشد به شرح زیر است:

  • فضای اداری، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق جلسه، کتابخانه و …؛
  • تجهیزات اولیه اداری شامل رایانه، اینترنت و …؛
  • استفاده از کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرکز رشد شامل مشاوره های حقوقی، مالی، بازاریابی، ثبت مالکیت فکری و …؛
  • امکان حضور در نمایشگاههای تخصصی و جشنواره های مورد نیاز؛
  • پرداخت تسهیلات ساخت نمونه اولیه از محل بودجه پژوهشی؛
  • با توجه به خروج موفق یا ناموفق هسته های فناور، مرکز رشد می تواند معادل ریالی حمایتهای انجام گرفته ( صفر تا صد درصد) را از هسته فناور دریافت کند. میزان درصد بازپرداختی با نظر شورای مرکز رشد خواهد بود.