به همت معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اولین آزمون الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان در این دانشگاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر علی کرامتی فرهود معاون اداری و مالی این دانشگاه گفت: اولین آزمون الکترونیکی (از راه دور) کارکنان واحد تبریز در دوره پیشگیری و درمان دیابت با فعالیت های بدنی توسط سامانه ساردا (سامانه آموزش از راه دور دانشگاه آزاد اسلامی) که محصول ایده سازان نوین ارتباط دانش شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز  می باشد با موفقیت برگزار شد.
کرامتی افزود: یادگیری سریع، زنده و پویا وکم هزینه، عدم نیاز به تلف شدن وقت در اثر رفت و آمد وحضور در کلاس، کاهش چشمگیر هزینه ها تا حدود ۶۰ درصد، در اختیار قرار دادن فرصت های آموزشی برابر برای همه وعدالت در نظام آموزشی، فراهم نمودن زمینه های مناسب برای آموزش و پژوهش در محل کار و اشتغال، امکان سازی ارتباطات بین دانشگاهی در کشور و سراسر دنیا، حذف هزینه های مسافرت و اسکان استاد و دانشجو، مدیریت صحیح اطلاعات در حجم وسیع اطلاعات برخی از مزایای آموزش الکترونیکی می باشد.
معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تصریح کرد: اولین آزمون الکترونیکی (از راه دور) به همت دفتر توانمند سازی و آموزشهای تخصصی نیروی انسانی واحد تبریز با شرکت ۱۳۰ نفر برگزارشد.

تاریخ

۱۳۹۵/۰۲/۰۸